24 فوریه

طراحی و ساخت انواع منبع تغذیه می تواند به عملکرد درست مدار نقش بسزایی داشته باشد. همواره اولین قسمت در راه اندازه مدارهای الکترونیکی تغذیه خواهد بود. در این مقاله سعی داریم طراحی منبع تغذیه سوئچینگ یه بع عبارتی دیگر switch mode power supply که مخفف SMPS هست بپردازیم.

در طراحی منبع تغذیه اولین مسئله انتخاب درست توپولوژی تغذیه است. انواع تقسیم بندی ها وجود دارد. برای مثال در توان های پایین تا 100 وات مناسب ترین گزینه برای طراحی منبع تغذیه از نوع فلای بک Flyback هست در توان های معمول تا 400 وات منبع تغذیه از نوع Forward و در توان ها بالا از نوع Bridge استفاده می شود.

در جدول زیر به طور خلاصه انواع ساختار منابع تغذیه براساس توان مصرفی ارائه شده است.

Topology0-100W Iout<10 A 0-100W Iout>10 A 100-400W400-1200W1200-3000W
Single-switch flyback*    
2switch flyback*    
Active clamp flyback*    
Single-switch forward**   
2switch forward***  
Active clamp forward***  
Half bridge *** 
LLC Half Brdige *** 
Full bridge   * 
Phase shifted ZVT full bridge   **

برای مثال در حالت کلی مسیر فیدبک می تواند به صورت ایزوله isolated و غیر ایزوله non-isolated باشد.

switch mode power supply


دیدگاه بگذارید